Producent elementów i wyrobów z tworzyw sztucznych – Wielkopolska

Od 2012 roku posiadamy certyfikat ISO 9001

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 

oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

 Tytuł projektu:  „Dotacja na kapitał obrotowy dla "RAWIT W. WARLICH I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA"”

 Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 Planowane efekty projektu: 

  • Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

 

Wartość projektu ogółem: 274 042,68 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 274 042,68 PLN
Beneficjent: "RAWIT W. WARLICH I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA"